أین بقیة اللّه
.::متی ترانا و نراک::.
ثواب زیارت حضرت امام صادق (علیه السلام) - أین بقیة اللّه

ازدیدگاه سنت اسلامی ،زیارت مؤمن درهردوحال حیات ومرگ ثواب واجرفراوان دارد،بویژه اگراو،امام وپیشوای مؤمنان باشد. 
بعلاوه زیارت قبورانبیاءواوصیای آنان ترویج شعائردین وزنده نگاه داشتن آئین وجاودانگی نام ایشان وتوجه دادن دلهابه سویشان وتشویق وترغیب مردم به پیروی ازمرام ودینشان می باشد ، واینکاری است که همه عقلای جهان آنرا می پسندند وهرقوم دراحیای آثاربزرگانشان وزنده نگاه داشتن نام ونشانشان ورواج دادن مرامشان می کوشند. 


آری ،دیدارمزارپیغمبروائمه اطهار(علیهم السلام) تعظیم وبزرگداشت شعائردینی است وتعظیم شعائرالهی ازنشانه های تقوای دلهااست. 
احادیث وروایاتی راکه در زمینه فضیلت زیارت قبرامام صادق (علیه السلام) واردشده است ، می توان به دوبخش تقسیم کرد: 
نخست سلسله احادیثی که به طورعموم درثواب زیارت قبورانبیاء واولیاء آمده است. 
وبخش دیگراحادیثی که درفضیلت زیارت قبرشخص امام صادق (علیه السلام)نقل شده است. 
احادیث بخش نخست فراوان است ومابه چندنمونه اشاره می کنیم: 
امام رضا(علیه السلام) فرمود: 
برای هرامام وپیشوای برحقی ، برگردن دوستان وپیروانش ،حقی وتعهدی است وازآثارعمل به تعهدوادای حق او ، زیارت مرقداوست. پس هرکس ازروی علاقه وپس ازپذیرش آئین او ، به زیارت قبورانبیاء وامامان بشتابد، بدون شک درروزرستاخیز، آنها شفیع اوخواهند بود.  
امیرالمومنین حضرت علی (علیه السلام) فرمود: 
زیارت خانه خدا را با زیارت قبر حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) کامل کنید. ترک زیارت قبراو، جفا وستم است درحق او. وظیفه شماست که به زیارت قبر اوبشتابید ونیزبه زیارت قبورکسانی که برگردن شما حق دارند بپردازید ودرکنارآن مزارها ازخدا روزی بطلبید.  
امام صادق (علیه السلام) فرمود: 
هرکس قبر امام وپیشوای برحق رازیارت کند ودرکنارآن ، چهاررکعت نمازگزارد ، خداوند برای اوثواب حج وعمره را نویسد.  
ازاحادیث بخش دوم به ذکردوحدیث قناعت می کنیم: 
امام صادق (علیه السلام) فرمود: 
هرکس قبرمرازیارت کندگناهانش آمرزیده می شود وهرگز فقیر وبینوا از دنیا نمی رود.  
امام حسن عسکری(علیه السلام) فرمود: 
هرکس قبرامام جعفرصادق ویاپدرش امام باقر(علیهماالسلام) رازیارت کند. به چشم درد ودیگر بیماریها مبتلا نمی شود وگرفتارازدنیا نمی رود. 

[ ۱۳٩٠/٧/۳ ] [ ۱:٢٦ ‎ق.ظ ] [ امین ] [ نظرات () ]
درباره وبلاگ

از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه/ انی رایت دهر امن هجرک القیامه / دارم من از فراقش در دیده صد علامت / لیست دموع عینی هذا لنا العلامه/ هر چند کازمودم از وی نبود سودم / من جرب المجرب حلت به الندامه / پرسیدم از طبیبی احوال دوست بگفتا / فی بعد ها عذاب فی قربها السلامه / گفتم ملامت آید گر گرد دوست گردم / والله ما راینا حبا بلا ملامه / حافظ چو طالب آمد جامی جان شیرین/ حتی یذوق منه کاسا من الکرامه/
نويسندگان
امکانات وب

hit counter
hit counter