امامتت مبارک مولا جان...!!

 

سال ها پیش در چنین شبی برگزیده شدی تا امید مردمی باشی که

بیداد و نامردی روزگار آنها را به تنگ آورده است...

برگزیده شدی تا وجود مبارکت موجب دلگرمی آنها باشد...

امامتت مبارک مولا جان...!!

 

 
/ 0 نظر / 10 بازدید