ایام البیض

منظور از ایام البیض چیست؟

ایام البیض چه فضیلتی دارد؟

چه اعمالی را بهتر است در این ایام انجام داد؟

 

 

اگرچه بعضی امور مثل اجزای زمان شبیه یکدیگرند ولی خداوند متعال به برخی حرمت و قداست افزونتری داده و از ویژگی خاصی برخوردار ساخته که دیگر امور از آن بی بهره اند. خوان رحمت الهی همواره برای بندگان باز است اما در چنین ایامی به نحو ویژه ای در رحمت الهی باز است و خوشا به سعادت بنده ای که قدر چنین لحظات ارجمند را دانسته و از آن  بهره می برد. 

 

ماه رجب و ایام البیض از جمله زمانهایی است که مورد توجه ائمه(ع) بوده است. امام صادق علیه السلام می فرمایند: به این امت(مسلمانان) سه ماه عطا شده که به هیچ یک از امتها عطا نشده و آنها ماه رجب و شعبان و رمضان است و نیز سه شب به این امت عطا شده که  به هیچ یک از امتها عطا نشده و آنها شب سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه است (که  به دلیل روشن بودن آسمان در این شبها ایام البیض نامیده می شود) و همچنین به این امت سه سوره عطا شده که به هیچ یک از امتها عطا نشده و آنها عبارتند از:یس،ملک،توحید. پس کسی که بین این سه امر را جمع کند، بافضیلت ترین چیزهای اعطاشده به این امت را جمع کرده است.

 

از امام سوال شد: چگونه بین آنها می توان جمع کرد؟ ایشان فرمودند: در هر یک از شبهای ایام البیض سه ماه(رجب،شعبان،رمضان) نمازی به جا آورد به اینگونه که در شب سیزدهم دو رکعت نماز بخواند و در هر رکعت بعد از مد این سه سوره را بخواند و در شب چهاردهم چهار رکعت نماز به دو سلام و با همان کیفیت بخواند و در شب پانزدهم شش رکعت به سه سلام با همان کیفیت بخواند. هر که این نماز را در این سه شب بخواند، فضیلت این سه ماه را درک کرده است و همه گناهان او غیر از شرک به خدا آمرزیده می شود. 

 

البته روزه گرفتن ایام البیض و شب زنده داری در این ایام ثواب عظیمی دارد. پیامبر اکرم ( میفرماید: کسی که سه روز از ماه رجب را روزه بگیرد و شبهای سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم آن به عبادت قیام کند، قسم به خداوندی که مرا به حق به پیغمبری مبعوث کرد از دنیا خارج نمی شود مگر با توبه نصوح و خداوند متعال در برابر هر روز او هفتاد گناه از او می بخشد و هفتاد حاجت او را در روز قیامت و هفتاد حاجت او را هنگامی که وارد قبر میشود، هفتاد حاجت در هنگام خروج از قبر، هفتاد حاجت در زمان سنجش اعمال و هفتاد حاجت او را در هنگام عبور از صراط برآورده می کند...

 

بنابراین روزه گرفتن در روزهای ۱۳و۱۴و۱۵ ام و عبادت کردن در شب و روز آنها از سفارشات ائمه معصومین می باشد. امید است در این ایام شریف و عزیز همه توفیق استفاده داشته باشند و حظ کافی و وافی از این ایام ببرند. ضمنا ما رو از دعای خیر خودتون محروم نکنید.

 

/ 0 نظر / 37 بازدید