چرا نام امامان(ع) در قرآن نیامده است؟

شیوه قرآن مجید در رابطه با ائمه هدى (ع) به ویژه امیرالمومنین (ع) و خانواده آن حضرت این است که به معرفى «شخصیت» ممتاز و برجستگی ‏هاى آنان بپردازد نه به معرفى «شخص». این شیوه حکمت ‏هاى متعددى دارد که برخى از آنها به اختصار بیان خواهد شد.
1- انگشت گذاردن روى اشخاص به طور اساسى چندان نقشى در روشنگرى ندارد بلکه نهایتا به نوعى تبعیت و پیروى کورکورانه می ‏کشاند ودر یک زمان ممکن است صورت بگیرد ولی دیگر بعد از آن افراد، دیگر مردم نمی دانند سراغ چه کسی بروند. ولی با دادن ملاک مردم می دانند که باید به ملاکها عمل کنند و از کسی که مطابق با آن ملاک هاست پیروی کنند مثلا در عصر غیبت مردم با داشتن ملاکها تشخیص می دهند چگونه حکومت و حاکمی را بپذیرند چون قرآن در خیلی از آیات ولایت به شمردن ویژگی های والی پرداخته ولی اگر نام مطرح می شد این جنبه تربیتی وجود نداشت. البته این مانع آن نیست که در مورد لزوم افراد نیز معرفى شوند ولى اساسا معرفى شخصیت معرفى الگوهاست و در نتیجه جامعه را به جاى گرایشات متعصب آمیز جاهلانه به سمت تعقل و ژرف اندیشى و توجه به ملاکها و فضایل و امتیازات واقعى سوق می ‏دهد.
2- معرفى شخصیت زمینه ساز پذیرش معقول است در حالى که معرفى شخص در مواردى موجب دافعه می ‏شود. این روش بویژه در شرایطى که شخص از جهاتى تحت تبلیغات سو قرار گرفته باشد یا جامعه به هر دلیلى آمادگى پذیرش وى را نداشته باشد بهترین روش است. و این مساله دقیقا در مورد امیرالمومنین (ع) و اهلبیت (ع) وجود داشته است. براى شناخت درست این مساله لازم است ابتدا شرایط و ویژگی هاى جامعه اسلامى زمان نزول قرآن را در نظرگیریم تا در پرتو جامعه شناسى آن زمان و روانشناسى اجتماعى خاص آن جامعه بتوانیم به درک صحیحى از مساله نایل آییم.
3- و گاهی شرایط ایجاد می‌کند که افرادی را با عدد معرفی کند، چنانکه می‌فرماید: و لقد أخذ الله میثاق بنی‌اسرائیل و بعثنا منهم اثنی عشر نقیباً ... .(سورة مائده (5)، آیة 11.) و خدا از فرزندان اسرائیل پیمان گرفت و از آنان دوازده سرگروه برانگیختم.

/ 0 نظر / 19 بازدید