من هنور منم........

وقتی قرار است برای تو بنویسم ؛
زبانم ، دستانم ، قلمم و حتی قلبم به لکنت می افتد .
میدانم قلبم سیاه است اما وقتی قرار است از تو بگویم، همین قلب سیاه از خجالت سرخ می شود ...
نمی گویم نیامدی ... چون من هنوز منم!
این بار هم منم ... دیر کرده ام، شرمنده! نیامدم ... نیامدم ...
می بخشی؟

/ 1 نظر / 18 بازدید
گل جان

like[گل]