آقا شرمندم

آقا شرمندم
شرمندم که لب به یادت باز میکنم
که افتخارم به چهار بیت و جمله است
آقا امیدم به شماست
به امید روزی که بشناسمت
روزی که بفهمم چی مینویسم و چی میخونم
قطره قطره تشنه ی دیدارتم
لحظه لحظه امید به درک انتظارتم
آقای من!
لحظه لحظه هامو دریاب
تا به قطره قطره ها برسم......


/ 0 نظر / 22 بازدید