پسر شهنشه‎ ‎کربلا

صفتش عیان شده از نبىّ، بلغ العُلى‎ ‎بکماله
‎به نظر اگر چه بشر بود، ز بشر نه جنس دگر‎ ‎بود
‎دو هزار عالمش ار بود، همه‌اش به مدّ نظر‎ ‎بود
‎پدرى چه او، نه پدر بود، کشف الدّجى‎ ‎بجماله
‎پدرش امام انام دین ، پسرش امام به حقّ‎ ‎مبین
‎خود او امام چهارمین، ملکش خدم، فلکش‎ ‎رهین
‎به حسب متین، به نسب وزین، حسنت جمیع‎ ‎خصاله
‎شجر کرم، ثمر ولا، پسر شهنشه‎ ‎کربلا
‎زندار الست بربّ صلا، همه در جواب بلا‎ ‎بلا
‎چو نکو بگفت، ز جان، صلّوا علیه و آله‎ 

/ 0 نظر / 24 بازدید