مناجات

خدایا ...

من آن نیستم که همه می پندارند.تنها تو آگاهی و من

که به راستی درون من چیست . خدایا تو مرا نزد همگان خوب و

شایسته جلوه دادی و من بهتر از هر کس می دانم که شایسته

آن نامهای نیکو نبودم ...

اما با دریای لطف تو چه می توان کرد ؟

پروردگارم ...

چگونه می توانم در برابر عظمت تو فریاد برارم و

تقاضای ذلت کنم .. و به همگان بگویم که من آن نیستم که مرا

می خوانید ...

اما آنگاه که تو مرا اینگونه می خواهی ناچیز ترین

سپاسم در برابر تو سکوت من است ...شکر

پروردگارم ...

به من یقینی نیکو عطا فرما که با آن از رنج طلب

بیاسایم ... یقینی بس عمیق که با آن تنها بر تو تکیه نمایم و

اطمینانی خالص که با آن دشواری کارها را از اندیشه ام دور

نمایم ...

مرا آسودگی بخش تا دل به این جهان مسپارم و

سلامتی عنایت کن تا بندگی ات نمایم . یاریم فرما و با بخشش

و میانه روی راه اعتدال را به من بنمای . چون تنها تو راهنمای

بی قید و شرطی

/ 0 نظر / 11 بازدید