شهادت کسی است که ...

شهادت کسی است که ... بازهم مظلوم بوده،

همانی که به، مادر ِ پدر {أم أبیها} لقب داده شدهT

و زمین وآسمان بر آن شاهد شدند،
...
همانی که روحش با توحید آمیخته شده،

همانی که زمزم و حراء برایش گریه کردند، .. وخونی که در کربلا ریخته شد خون او بود،

وپرچمی در دست موعود به نامش است،

وهمانی که قدرش همان تقدیر پیامبر (ص) است،

حال تصورش را کن که چه میشود وقتی که قرآن، گریه کند

شهادت سیدة نساء العالمین، مادر حسنین وهمسر قرآن ناطق ودختر خیر البشر را بر تمامی عاشقانشان تسلیت عرض مکنیم
/ 0 نظر / 24 بازدید