یا سیدتی و مولاتی رقیه

 

شهادت مظلومانه رقیه خاتون را به امام زمانمان تسلیت عرض می کنم

این گنج غم که دردل خاک آرمیده است

این دختر حسین سراز تن بریده است

این است دختری که پدر را به خواب دید

کز‌دشت خون به نزداسیران رسیده است

بیدار شد زخواب وپدررا ندیدوگفت

ای‌عمه جان،‌پدرمگر‌از‌من چه دیده است

این مسکن خراب پسندیده بهر ما

ازبهر خود جوار خدا را گزیده است

زینب به گریه گفت که باشد برادرم

اندرسفر که قامتم از غم خمیده است

پس ناله رقیه وزنهابلند شد

آن ناله را یزید ستمگر شنیده است

گفتار برند سوی خرابه سرحسین

آن‌سر که خون او زگلویش چکیده است

چون دید راس باب،‌رقیه بدادجان

مرغ روان او سوی جنت پریده است

این است آن سه ساله یتیمی که درجهان

جز داغ باب وقتل برادر ندیده است

دانی گلاب مرقد این نازدانه چیست

از عاشقان کربلا اشک دیده است

معمورهست تا به ابد قبر آن عزیز

لیک قبر‌یزید‌‌ را به‌ جهان کس ندیده است

 

/ 0 نظر / 19 بازدید