زیباترین های عالم شیعه ها...

زیباترین شروع:بسم الله زیباترین دین:اسلام

 زیباترین خانه:کعبه
 
زیباترین استاد:امام صادق(ع)

زیباترین عمو:حضرت ابوالفضل(ع)

زیباترین غنچه:حضرت علی اصغر(ع)

زیباترین سرانجام:شهادت

 زیباترین لباس:احرام

 زیباترین ندا:فطرت

 زیباترین دوست:کتاب

 زیباترین روز:جمعه

 زیباترین بیابان:عرفات

 زیباترین میعاد:معاد

 زیباترین کلام:لااله الاالله

 زیباترین آواز:اذان

 زیباترین شهید:امام حسین(ع)

زیباترین بنا:حضرت ابراهیم

 زیباترین پرچم دار:حضرت عباس

 زیباترین پیرمرد:حبیب ابن مظاهر

 زیباترین آواره:سلمان

 زیباترین شب:قدر

 زیباترین خاک:تربت

 زیباترین رحمت:باران

 زیباترین کلمه:محبت

 زیباترین لحظه:پیروزی

 زیباترین سوره:حمد

 زیباترین سلسله:انبیاء

 زیباترین بانگ:تکبیر

 زیباترین پارسا:حضرت علی(ع)

زیباترین زندانی:امام موسی بن جعفر

 زیباترین صابر:حضرت ایوب

 زیباترین مهاجر:هاجر

 زیباترین عمل:عبادت

 زیباترین چشمه:زمزم

 زیباترین نیکی:نیکی به پدرومادر

 زیباترین عهد:وفا

 زیباترین ناله:نیایش

 زیباترین جنگ:جنگ با نفس

 زیباترین انسان:پیامبر (ص)

زیباترین ستون:دین

 زیباترین مادر:حضرت فاطمه(س)

زیباترین منتقم:حضرت مهدی(عج)

زیباترین سخن گو:حضرت زینب

 زیباترین قربانی:حضرت علی اکبر

 زیباترین کوشش:فی سبیل الله

 زیباترین سنگ:حجرالاسود

 زیباترین آغوش:آغوش مادر

 زیباترین سرمایه:زمان

 زیباترین زمین:کربلا

 زیباترین ابزار:قلم

 زیباترین شعار:صلوات برمحمد وآل محمد(ص)

/ 0 نظر / 56 بازدید