ولادت سرور بانوان دو عالم ، حضرت زهرا سلام الله علیها مـــــــبـــــارک

نوبهار آمد گل آمد گل شکفته در برش گل
گل چه گل آن گل که باشد پای تا سر پیکرش گل
♥ ♥ ♥
گل بگو امشب که گل از دامن گل سر رسیده
شد چمن آرا گل نوری که باشد جوهرش گل
♥ ♥ ♥
مریم و کلثوم و ساره ، آسیه با هاجر امشب
آمدند از آسمان با هودجی سرتاسرش گل
♥ ♥ ♥
جلوه گر شد چلچراغ روح بخش آفرینش
قطب گل های بهشتی،آنکه باشد محورش گل
♥ ♥ ♥
شوکتش گل ، صولتش گل ، عصمتش گل ، عفتش گل
جامه اش گل ، چادرش گل ، تار و پود معجرش گل
♥ ♥ ♥
دست او گل ، پای او گل ، قامت رعنای او گل
علم او گل ، حلم او گل ، عقل او گل ، مشعرش گل
/ 0 نظر / 21 بازدید