شرمندم آقا

آقا
اگر حتی یک نفس برایم ماند
از من بگیر
اما شناختت را هدیه کن
هدیه به چشمانی که روزی برای تو گریست
و دستانی که برای تو نوشت
و لبهایی که برای تو خواند
حتی از روی نادانی
شرمنده ام آقا
شرمنده از این نداسته هایم
شناخت را تو به من بده آقا
من نادانم و خطاکار
مگر من جز تو که را دارم!!!
دلم برای که بتپد و اشکم برای که بریزد!!!
شرمندم آقا
شرمنده

/ 0 نظر / 19 بازدید