سلام بر تو ای هفتمین فروغ امامت

 
 
السلام علیک یا باب الحوائج یا امام موسی کاظم علیه السلام
سلام بر تو ای هفتمین فروغ امامت!
سلام بر تو ای وارث شهادت!
سلام بر تو ای قبله نیازمندان!
سلام بر تو ای آزادترین اسیر و ای آزاده ترین زندانی!
تو که زندان، گلستان عبادت و خلوت تو شده بو...د
و زندانیان سنگ دل، اسیر کرامت و زرگواری ات.
تو که زنجیرهای ستم و تازیانه های دشمنی و کینه، قبل از شکنجه و آزار تو به سجده افتادند
و دل بی رحمشان در برابر خلق نیکوی تو به رحم آمد.
سلام خدا بر تو ای امام هفتمین که تن رنجیده و روح بلندت، شاهد مظلومیت خاندان توست.
سلام و درود بی پایان الهی بر تو و دودمان پاک تو باد.
/ 0 نظر / 9 بازدید