# دلنوشته

زیباترین های عالم شیعه ها...

زیباترین شروع:بسم الله زیباترین دین:اسلام  زیباترین خانه:کعبه  زیباترین استاد:امام صادق(ع) زیباترین عمو:حضرت ابوالفضل(ع) زیباترین غنچه:حضرت علی اصغر(ع) زیباترین سرانجام:شهادت  زیباترین لباس:احرام  زیباترین ندا:فطرت  زیباترین دوست:کتاب  زیباترین روز:جمعه  زیباترین بیابان:عرفات  زیباترین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید