بیا بیا

بیا بیا که سوختم ز هجر روی ماه تو

تمام عمر دوختم دو چشم خود به راه تو

بهشت را فروختم به نیمی از نگاه تو

بدین امید زنده ام که گردم از سپاه تو

گفتم شبی به مهدی، اذن نگاه خواهم

گفتا که من هم از تو ترک گناه خواهم

/ 0 نظر / 29 بازدید